Premies

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft een energiepremie (C6) voor het renoveren van een gemeenschappelijke schoorsteen door een composietvoering voor het aansluiten van individuele condenserende verwarmingsketels.

Bron BIM

 

Deze premie is bestemd voor appartementsgebouwen en betreft gebouwen van meer dan 10 jaar oud.
De volgende werken of investeringen komen in aanmerking om het maximale bedrag van de premie te bepalen:

 • onder andere de levering, de werkkrachten en de plaatsing van het materiaal dat uitsluitend dient voor gemeenschappelijke buizen met inbegrip van de voering met een synthetisch/composietmateriaal dat bestand is tegen condensatie.
 • de metselwerken die uitsluitend nodig zijn om de gemeenschappelijke buis aan te brengen
 • de werken om de schoorsteen aan te sluiten zodat condensaten afgevoerd kan worden

De verenigingen van mede-eigenaars behoren tot de aanvragerscategorie C. Dit houdt in dat het bedrag van de premie bepaald wordt op 40% van de bedragen die in aanmerking komen voor de premie..

Het advies van Flexisolutions

Deze premie kan:

 1. ofwel, bij zonder bankfinanciering, gewoon verrekend worden door de vereniging van mede-eigenaars aan de mede-eigenaars;
 2. ofwel, met financiering door een bank:
  • een vroegtijdige terugbetaling vragen, in welk geval wij u aanraden om te onderhandelen over het hergebruiktarief met de kredietinstelling
  • een overbruggingskrediet aanvragen voor het bedrag van de berekende premie voor de periode tussen het ogenblik waarop de ondernemer betaald moet worden en het ogenblik dat de premie wordt ontvangen.

NB: Met het dossier Flexisolutions kunt u een toezegging van de premie aanvragen bij het organisme dat financiële hulp voor energie toekent. 

Daarbij moet voldaan worden aan twee technische voorwaarden:

 1. De schoorsteen moet afmetingen hebben in overeenstemming met de norm NBN EN 13384-2
 2. De toegepaste oplossing moet:
  • Voldoen aan de voorschriften van de fabrikant van de aangesloten verwarmingsketels en van de fabrikant van de afvoerbuis of het voeringmateriaal;
  • Conform zijn met de geldende normen.

Dossier Flexisolutions

Om u te helpen uw dossier betreffende de premieaanvraag samen te stellen, bezorgen wij u een dossier met:

 • het bestek
 • een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde werken
 • de facturen
 • de betaalbewijzen (uittreksel van de bankrekening)
 • de verschillende normen waaraan het product voldoet

Dit dossier kan gebruikt worden als bewijsdocument, onder andere voor een aanvraag of voor een premietoezegging.

* De informatie met betrekking tot de premies wordt gegeven ter informatie en kan op elk ogenblik door de bevoegde overheden veranderd worden

Switch The Language